The syntactic analysis of the Dutch absentive construction

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

279 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The syntactic analysis of the Dutch absentive construction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences