The syntax and semantics of Dutch diminishers

Dany Jaspers, Jeroen van Craenenbroeck, Guido Vanden Wyngaerd

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-24
TijdschriftRivista di Grammatica Generativa
Volume44
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit