The syntax of Dutch gapping

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

76 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The syntax of Dutch gapping'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences