The Synthetic Potential of Fungal Feruloyl Esterases: A Correlation with Current Classification Systems and Predicted Structural Properties

Io Antonopoulou, Adiphol Dilokpimol, Laura Iancu, Miia R. Makela, Simona Varriale, Gabriella Cerullo, Silvia Huttner, Stefan Uthoff, Peter Juetten, Alexander Piechot, Alexander Steinbuechel, Lisbeth Olsson, Vincenza Faraco, Kristiina S. Hilden, Ronald P. de Vries, Ulrika Rova, Paul Christakopoulos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftCatalysts
Volume8
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun 2018

Citeer dit