The TAK1-NLK-MAPK-related pathway antagonizes signalling between beta-catenin and transcription factor TCF

T. Ishitani, J. Ninomiya-Tsuji, S. Nagai, M. Nishita, M. Meneghini, N. Barker, M. Waterman, B. Bowerman, J.C. Clevers, H. Shibuya, K. Matsumoto

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

528 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)798-802
TijdschriftNature
Volume399
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit