The Talking Dead: Personal communication with “the Other Side” through the Ouija Board, Spirit of the Glass, and the Charlie Charlie Challenge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-21
Aantal pagina's21
TijdschriftContemporary Legend
Volume8 (2018) verlaat gepubliceerd
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 01 dec. 2020

Citeer dit