The Tantulocaridan life cycle: the circle closed?

R. Huys, G.A. Boxhall, R.J. Lincoln

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)432-442
  TijdschriftJournal of Crustacean Biology
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit