The Technological Developments of the Dutch Folktale Database (1994-2016)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)45-69
Aantal pagina's25
TijdschriftEstudis de Literatura Oral Popular (Studies in Oral Folk Literature)
Volume2016
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 01 jun. 2017

Citeer dit