The teleomorph state of Candida deformans Langeron & Guerra and validation of Candida yakushimensis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  27 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1023-1028
  TijdschriftAntonie Van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology
  Volume103
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit