The temporal coupling effect: Preparation and execution of bimanual reaching movements

C. Bozzacchi, Rocco Luca Cimmino, Francesco Di Russo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)302-309
TijdschriftBiological Psychology
Volume123
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2017

Citeer dit