The ter mutation in the rat Dnd1 gene initiates gonadal teratomas and infertility in both genders

E. Northrup, N.H. Zschemisch, R. Eisenblatter, S. Glage, D. Wedekind, E. Cuppen, M. Dorsch, H.J. Hedrich

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The ter mutation in the rat Dnd1 gene initiates gonadal teratomas and infertility in both genders'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology