The threat of fungal pathogens of South African Proteaceae cultivated in Australia to the native Proteaceae flora

J.E. Taylor, P.W. Crous, B. Summerell

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 2001

    Citeer dit