The time course of perceptual grouping in natural scenes.

I.V. Korjoukov, D. Jeurissen, N.A. Kloosterman, J.E. Verhoeven, H.S. Scholte, P.R. Roelfsema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1482-1489
TijdschriftPsychological Science
Volume23
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit