The time is right: proteome biology of stem cells.

A.D. Whetton, A.J.K. Williamson, J. Krijgsveld, B.H. Lee, I. Lemischka, S. Oh, M. Pera, C.L. Mummery, A.J.R. Heck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The time is right: proteome biology of stem cells.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences