The toxicity of mercury on the free-living marine nematode Monhystera disjuncta Bastian, 1865.

G. Vranken, R. Vanderhaeghen, D. van Brussel, C.H.R. Heip, D. Hermans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelCoordinated Research Actions Oceanography: progress report 1983. Ecological and ecotoxicological studies of benthos of the Southern Bight of the North Sea.
Pagina's186-201
StatusGepubliceerd - 1984
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit