The toxicity of paired metal mixtures to the nematode Monhystera disjuncta (Bastian, 1865).

G. Vranken, C. Tiré, C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

56 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)161-179
TijdschriftMarine Environmental Research
Volume26
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit