De vakbond en de werkvloer, op zoek naar nieuwe relaties

Rosa Kösters, Wim Eshuis

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

15 Downloads (Pure)

Samenvatting

The publication highlights the origins of trade union work at the workplace in the 1960s, the current relationship of trade unions with the shop floor and views on the future of this type of trade union work. In addition, the publication contains stories about day-to-day practices from the field considering 7 types of trade union work on the shop floor. In the publication, the editors argue for a reconsideration of the position of trade unions on the shop floor.
Vertaalde titel van de bijdrageThe trade union and the shop floor, looking for new relationships
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieAmsterdam
UitgeverijDe Burcht
Volume21
StatusGepubliceerd - 18 nov. 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De vakbond en de werkvloer, op zoek naar nieuwe relaties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit