The transcriptional activator GaaR of Aspergillus niger is required for release and utilization of D-galacturonic acid from pectin

Ebru Alazi, Jing Niu, Joanna E Kowalczyk, Mao Peng, Maria Victoria Aguilar Pontes, Jan A L van Kan, Jaap Visser, Ronald P de Vries, Arthur F J Ram

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  57 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The transcriptional activator GaaR of Aspergillus niger is required for release and utilization of D-galacturonic acid from pectin'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Chemical Compounds