The transmembrane orientation of the epsilon chain of the TCR/CD3 complex

J.C. Clevers, S. Dunlap, C. Terhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

351 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)705-710
TijdschriftEuropean Journal of Immunology
Volume18
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit