The Transnational Trajectories of a Minor Literature: A View from World Literature and Translation Studies

A.B.G.M. van Kalmthout, Elke Brems, Theresia Feldmann, Orsolya Rethelyi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)125-135
TijdschriftDutch Crossing
Volume44
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit