The treasure trove of yeast genera and species described by Johannes van der Walt (1925–2011).

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)179-187
  TijdschriftIMA Fungus
  Volume3
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit