The Trials and Travels of Willem Leyel. An Account of the Danish East India Company in Tranquebar, 1639-1648 [Review of: A. Bredsdorff (2009) The Trials and Travels of Willem Leyel. An Account of the Danish East India Company in Tranquebar, 1639-1648]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftEuropean Review of History
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit