The TRIM-NHL protein TRIM32 activates microRNAs and prevents self-renewal in mouse neural progenitors

J.C. Schwamborn, E. Berezikov, J.A. Knoblich

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The TRIM-NHL protein TRIM32 activates microRNAs and prevents self-renewal in mouse neural progenitors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds