The True Growth Efficiency of Phytoplankton as Influenced by Light Attenuation and Insolation - Implications of the Photosynthesis-Irradiance Relationship

H.J. Gons, M. Rijkeboer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)169-176
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume238
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit