The twenty-fifth anniversary of the Limnological Institute, The Netherlands (1957–1982)

S. Parma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-9
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume95
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit