The two kisspeptin neuronal populations are differentially organized and activated by estradiol in mice.

O. Brock, J. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2739-2749
TijdschriftEndocrinology
Volume154
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit