The ubiquitin proteasome system in Huntington disease. Impairment of the proteolytic machinery aggravates Huntington aggregation and toxicity.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit Leiden
Begeleider(s)/adviseur
  • Roos, R., Promotor, Externe Persoon
  • van Leeuwen, F.W., Promotor
  • Fischer, D., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning23 feb. 2011
Gedrukte ISBN's978-94-90858-03-2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit