The University of Leyden: Adriaan Kluit’s Lectures on “Statistiek”or “Staathuishoudkunde”

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)141-145
TijdschriftStudies on Voltaire and the Eighteenth Century
Volume263
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit