The Upper Hand of the Otu Amyloid Fibers: Increasing Enzymatic Activity and Prolonging Lifespan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Upper Hand of the Otu Amyloid Fibers: Increasing Enzymatic Activity and Prolonging Lifespan'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences