The uptake capacity for organic compounds of two heterotrophic bacterial strains at carbon-limited growth

A.B.J. Sepers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)261-267
  TijdschriftZeitschrift für allgemeine Mikrobiologie
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit