The Urban Household in Russia and the Soviet Union, 1900-2000

S. Afontsev, G.C. Kessler, Andrei Markevich, V. Tiazhel'nikova, T. Valetov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)178-194
Aantal pagina's17
TijdschriftThe History of the Family
Volume13
Nummer van het tijdschrift2 - Special Issue
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit