The Use of Genomics in Conservation Management of the Endangered Visayan Warty Pig (Sus cebifrons)

Rascha J. M. Nuijten, Mirte Bosse, Richard P. M. A. Crooijmans, Ole Madsen, Willem Schaftenaar, Oliver A. Ryder, Martien A. M. Groenen, Hendrik-Jan Megens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

156 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer5613862
Aantal pagina's9
TijdschriftInternational Journal of Genomics
Volume2016
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Datasets

Wageningen University Porcine re-sequencing Part 2

Nuijten, R. (Maker), Bosse, M. (Maker), Crooijmans, R. P. M. A. (Maker), Madsen, O. (Maker), Schaftenaar, W. (Maker), Ryder, O. A. (Maker), Groenen, M. A. M. (Maker) & Megens, H. (Maker), European Nucleotide Archive (ENA), 2016

Dataset

Citeer dit

Nuijten, R. J. M., Bosse, M., Crooijmans, R. P. M. A., Madsen, O., Schaftenaar, W., Ryder, O. A., Groenen, M. A. M., & Megens, H-J. (2016). The Use of Genomics in Conservation Management of the Endangered Visayan Warty Pig (Sus cebifrons). International Journal of Genomics, 2016, [5613862]. https://doi.org/10.1155/2016/5613862