The Use of Genomics in Conservation Management of the Endangered Visayan Warty Pig (Sus cebifrons)

Rascha J. M. Nuijten, Mirte Bosse, Richard P. M. A. Crooijmans, Ole Madsen, Willem Schaftenaar, Oliver A. Ryder, Martien A. M. Groenen, Hendrik-Jan Megens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)
142 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer5613862
Aantal pagina's9
TijdschriftInternational Journal of Genomics
Volume2016
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit