The use of immobilization in alginate beads for long-term storage of Pseudanabaena galeata (Cyanobacteria) in the laboratory

S. Romo, C. Perez-Martinez

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  6 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The use of immobilization in alginate beads for long-term storage of Pseudanabaena galeata (Cyanobacteria) in the laboratory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology