The use of infochemicals from the first and second trophic level by the specialist larval endoparasitoid Cotesia rubecula

B.F. Geervliet, K. de Jong, L.E.M. Vet, M. Dicke

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijkpeer review

20 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelProc. Exper. & Appl. Entomol., N.E.V. Amsterdam
Pagina's173-179
StatusGepubliceerd - 1994
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit