The Use of Mass Balances to Test and Improve the Estimates of Carbon Fluxes in an Ecosystem

O. Klepper, J.P.G. Van de Kamer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)37-49
  TijdschriftMathematical Biosciences
  Volume85
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit