The use of meiobenthos in pollution monitoring studies: a review.

M. Vincx, C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-18
TijdschriftICES Techniques in Marine Environmental Sciences
Volume1166
StatusGepubliceerd - 1987
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit