The Use of Modal Particles in Netherlandic and Belgian Dutch Imperatives

Carol Fehringer, L. Cornips

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)323-362
TijdschriftJournal of Germanic Linguistics
Volume31
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 06 nov. 2019

Citeer dit