The Use of Records in Medieval Towns: The Case of 's-Hertogenbosch (Brabant)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)31-47
TijdschriftUtrecht Studies in Medieval Literacy
Volume27
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit