The use of Teleboard for language teaching in Friesland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)99-113
TijdschriftInternational Journal of the Sociology of Language
Volume48
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit