The utilization of dissolved organic compounds in aquatic environments

A.B.J. Sepers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)39-54
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit