The value of ascospore septation in separating Mycosphaerella from Sphaerulina in the Dothideales: a Saccardoan myth?

P.W. Crous, J.Z. Groenewald, M.J. Wingfield, A. Aptroot

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)136-152
  TijdschriftSydowia
  Volume55
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit