The value of novel ecosystems: disclosing the ecological quality of quarry lakes

Laura Seelen, S. Teurlincx, John Bruinsma, Thea Huijsmans, E. van Donk, M. Lurling, Lisette de Senerpont Domis (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

105 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer144294
TijdschriftScience of the Total Environment
Volume769
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 mei 2021

Citeer dit