The value of the D1/D2 and internal transcribed spacers (ITS) domains for the identification of yeast species belonging to the genus Yamadazyma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  34 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)40-46
  TijdschriftPersoonia
  Volume26
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit