The vasopressin containing neuron in the human brain; changes during aging and senile dementia

D.F. Swaab, E. Fliers, B. Fisser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

111 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's71-78
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit