The vasopressin neuron in the aging human and rat brain

D.F. Swaab, E. Fliers, R. Ravid

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

139 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelCRC Handbook of Comparative Opioid and Related Neuropeptide Mechanisms
Plaats van productieBoca Raton
UitgeverijCRC Press, Inc.
Pagina's221-230
VolumeII
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit