The vasopressin precursor is not processed in the hypothalamus of Wolfram syndrome patients with diabetes insipidus: evidence for the involvement of PC2 and 7B2

B.A.Th.F. Gabreëls, D.F. Swaab, D.P.V. de Kleijn, A. Dean, N.G. Seidah, J.W. van de Loo, W.J.M. van de Ven, G.J.M. Martens, F.W. van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

226 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4026-4033
TijdschriftThe Journal of clinical endocrinology and metabolism
Volume83
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit