The verb krijgen ‘to get’ as an undative verb

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

619 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1205-1249
TijdschriftLinguistics
Volume50
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit