The village head as patron: The village law might restore the dominance that village heads enjoyed under Suharto

W. Berenschot, Prio Sambodho

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftInside Indonesia
Volume128
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit