The virulence factor urease and its unexplored role in the metabolism of Cryptococcus neoformans

Barbra Toplis, Caylin Bosch, Ilan S Schwartz, Chris Kenyon, Teun Boekhout, John R Perfect, Alfred Botha

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The virulence factor urease and its unexplored role in the metabolism of Cryptococcus neoformans'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences