The virulence factor urease and its unexplored role in the metabolism of Cryptococcus neoformans

Barbra Toplis, Caylin Bosch, Ilan S Schwartz, Chris Kenyon, Teun Boekhout, John R Perfect, Alfred Botha

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The virulence factor urease and its unexplored role in the metabolism of Cryptococcus neoformans'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences